Artikelen door Wilhelmien Looymans

Maatschappelijke Businesscase, Verpleegkundige praktijk

mBC verpleegkundige praktijk def versie 2[1]organisatievanverpleegkundigezorg2013 Twee onderzoeken over de verpleegkundige praktijk Met de overheveling van de extramurale verpleging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet zien we mogelijkheden om de verpleegkundige praktijk vorm te geven in de wijk. De visie achter de hervorming van de langdurige zorg is primair dat de mens centraal staat en […]

Behoud het pgb, verbeter, vereenvoudig en integreer het tot een participatiebudget!

independentliving2012 Het onderzoek naar het Persoonsgebonden Budget, Eigen regie en Empowerment is gepubliceerd en dit zijn de belangrijkste aanbevelingen. Het pgb maakt eigen regie mogelijk, het bevordert empowerment en draagt sterk bij aan de kwaliteit van bestaan van de betrokkenen. Talrijke vormen van zorgvernieuwing ontstaan door het pgb en het lijkt er op dat het […]

Welke uitdagingen staan de beroepsgroep van verpleegkundigen te wachten?

Position paper Thuisverpleging, rapport gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg, door Prof. dr. Marieke J. Schuurmans. Een Cochrane Review (Laurent e.a) uit 2005 naar substitutie van huisartsen door verpleegkundigen concludeert voorzichtig dat getrainde verpleegkundigen dezelfde kwaliteit van zorg kunnen leveren. In het algemeen was de tevredenheid van patiënten hoger bij de verpleegkundige. […]

De benodigde capaciteit voor niet-geïndiceerde wijkverpleegkundige taken?

Een Wijkanalyse in Den Haag http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/professionals/Rapport_wijkanalyse_wijkverpleegkundige_capaciteit_DenHaag.pdf ProZorg en het NIVEL hebben voor de stad Den Haag een berekening gemaakt van de benodigde capaciteit aan ‘vrije regelruimte’ voor de wijkverpleegkundigen, oftewel de benodigde capaciteit voor de niet-geïndiceerde wijkverpleegkundige taken. Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw programma ‘Zichtbare schakel, de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’. Deze wijkverpleegkundigen […]

Kabinet wil wijkverpleegkundige in sociaal wijkteam

  Bron: Zorgimpuls Kabinet wil wijkverpleegkundige in sociaal wijkteam Publicatiedatum: 4 februari 2014 – 09:53 Minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijn hebben als reactie op de uitkomsten van de ledenraadpleging VNG een brief opgesteld voor de VNG. Hierin gaan zij onder meer in op de positie van de wijkverpleegkundigen. De taken van wijkverpleegkundigen en de vereiste […]