Diplomering 2e lichting Zorgwachters

Utrecht, 16 november 2009

De tweede groep van 14 vrouwen, voorheen bijstandsgerechtigd, hebben hun diploma Helpende Zorg en Welzijn, mbo niveau 2 behaald. De diploma’s werden officieel aan de gediplomeerden overhandigd door de docenten, mevrouw Claudia van Gorp en de heer Rene Bernhart van het ROC West Brabant.
Het was een gezellige en feestelijke middag bij Fort aan de Klop in de wijk Overvecht. Er was ook een kort bezoek van mevrouw, Marka Spit, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Utrecht. De 1-jarige BBL opleiding heeft ervoor gezorgd dat 14 vrouwen een baan hebben gekregen in de zorg, waarvan 11 vrouwen werkzaam zijn bij zorgaanbieder Aveant en 3 vrouwen bij Zorgwacht.

Zorgwacht heeft een aanvraag ingediend voor een derde groep bijstandsgerechtigde vrouwen cq. mannen op het te leiden tot een baan in de zorg. Inmiddels heeft dat geleid tot het starten van een derde groep leerlingen (bijstandsgerechtigde vrouwen cq. mannen) medio april 2010!

Diplomering-tweede-lichting-Zorgwachters