De benodigde capaciteit voor niet-geïndiceerde wijkverpleegkundige taken?

Een Wijkanalyse in Den Haag http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/professionals/Rapport_wijkanalyse_wijkverpleegkundige_capaciteit_DenHaag.pdf ProZorg en het NIVEL hebben voor de stad Den Haag een berekening gemaakt van de benodigde capaciteit aan ‘vrije regelruimte’ voor de wijkverpleegkundigen, oftewel de benodigde capaciteit voor de niet-geïndiceerde wijkverpleegkundige taken. Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw programma ‘Zichtbare schakel, de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’. Deze wijkverpleegkundigen […]

Huidige gezondheidszorgsysteem reactief en tijdrovend

Geciteerd uit het proefschrift van  Nienke Bleijenberg De vergrijzing neemt wereldwijd snel toe, van 461 miljoen ouderen (i.e. 65 jaar of ouder) in 2004, tot naar schatting een biljoen ouderen in 2050. In Nederland bedroeg het percentage ouderen in 2011 15%, dit zal naar verwachting toenemen tot ongeveer 25% in 2040. Ondanks dat de populatie […]

Kabinet wil wijkverpleegkundige in sociaal wijkteam

  Bron: Zorgimpuls Kabinet wil wijkverpleegkundige in sociaal wijkteam Publicatiedatum: 4 februari 2014 – 09:53 Minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijn hebben als reactie op de uitkomsten van de ledenraadpleging VNG een brief opgesteld voor de VNG. Hierin gaan zij onder meer in op de positie van de wijkverpleegkundigen. De taken van wijkverpleegkundigen en de vereiste […]

Diplomering Zorgwachters op 10 januari 2014

Op vrijdag 10 januari wordt de januari 2013 groep Zorgwachters beloond voor haar harde werken. 14 leerlingen ontvangen hun diploma “Helpende Zorg en Welzijn op MBO 2 niveau”. De feestelijke diplomering wordt bijgewoond door vrienden, familie, medewerkers van de Gemeente Utrecht, Centrum Werk en Inkomen, docenten van het Summa college en teamleiders van de zorginstellingen […]

Nieuwe groep leerlingen gestart!

Op 6 januari j.l. zijn er 21 nieuwe leerlingen gestart met de opleiding “Helpende zorg en welzijn, MBO niveau 2”. De groep bestaat uit 19 vrouwen en 2 mannen.