Disclaimer

  1. De op deze website getoonde informatie over de producten en diensten van Zorgwacht B.V. wordt door Zorgwacht met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zorgwacht sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
  2. Zorgwacht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van deze website.
  3. Zorgwacht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Zorgwacht opgenomen producten en diensten van derden.
  4. Verwijzingen naar websites die niet door Zorgwacht worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Zorgwacht niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Zorgwacht worden onderhouden wordt afgewezen.
  5. Hoewel Zorgwacht alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Zorgwacht niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.