Toewijding


Aandacht


Huishouding


Verzorging

Wijkverpleging

Heeft u thuis zorg nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of bij langdurige ziekte? Dan wilt u op de beste zorg kunnen rekenen. Zorg die professioneel is, maar ook rekening houdt met uw persoonlijke situatie. De wijkverpleging van Zorgwacht regelt dat voor u. Samen zoeken we een oplossing waar u zich prettig bij voelt.


Welke zorg kan Zorgwacht bieden?

Ons team wijkverpleging biedt verpleging en verzorging in uw eigen, vertrouwde omgeving. U kunt daarbij denken aan:

  • Hulp bij wassen en aankleden
  • Aan- en uittrekken van steunkousen
  • Klaarzetten van medicijnen en het toedienen van injecties
  • Stomazorg en katheteriseren
  • Wondverzorging

​​Wat mag u van Zorgwacht verwachten

Zorgwacht komt bij u thuis in een periode waarin u zorg nodig heeft en zich misschien kwetsbaar voelt. Daarom staan respect en persoonlijke aandacht bij ons altijd voorop. De teams van Zorgwacht zijn klein, zodat u steeds dezelfde vertrouwde gezichten ziet. Wanneer u vragen of zorgen heeft, kunt u die altijd met ons bespreken.

De wijkverpleegkundige coördineert uw zorg en overlegt met uw huisarts, mantelzorgers en andere zorgverleners en hulpverleners bij u in de buurt. Samen vormen we een team om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Zorgwacht werkt met een digitaal zorgdossier. Uw familie kan meekijken via het cliëntportaal, zodat zij altijd weten hoe het met u gaat. Uiteraard alleen wanneer u dat prettig vindt en daar toestemming voor geeft.