Toewijding


Aandacht


Huishouding


Verzorging

Samen bespreken wat u nodig heeft

Om wijkverpleging te regelen maakt u een afspraak met de wijkverpleegkundige. Zij komt graag bij u langs voor een gesprek. Samen met u bekijkt ze welke zorg u nodig heeft en wie die zorg het beste kan leveren.

Als u dat prettig vindt kan uw partner of iemand anders uit uw omgeving bij het gesprek aanwezig zijn. We nemen de tijd om goed in kaart te brengen waar u hulp bij nodig heeft. Wat zijn uw wensen en wat kunt u zelf nog doen? Zijn er familieleden, buren of vrijwilligers die u helpen? Met welke zorgverleners of instanties in uw buurt heeft u al contact?

De wijkverpleegkundige is degene die de zorg om u heen coördineert. Zij overlegt daarom met alle partijen die u helpen, zoals de huisarts, de fysiotherapeut en uw mantelzorgers. Het is daarbij belangrijk dat u tevreden bent met de oplossingen die worden gevonden.

Wat kunt u met de wijkverpleegkundige bespreken?

  • Vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn
  • Ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden
  • Vragen over uw gezondheid en levensstijl
  • Verpleging
  • Hulp die u nodig heeft bij het huishouden
  • Begeleiding bij sociale activiteiten of artsenbezoek

​Een afspraak maken met de wijkverpleegkundige

Het regelen van wijkverpleging is heel eenvoudig. U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts en mag direct contact opnemen met Zorgwacht. De wijkverpleegkundige maakt dan een afspraak om bij u thuis langs te komen. Het bezoek van de wijkverpleegkundige kost u niets en heeft geen gevolgen voor uw eigen risico.

We bieden wijkverpleging in Utrecht, in het postcodegebied 3511 – 3585. Zorgwacht biedt alleen zorg die vergoed wordt.
Voor particuliere thuiszorg verwijzen wij u graag naar andere organisaties in Utrecht en omgeving.