Toewijding


Aandacht


Huishouding


Verzorging

Klachtenregeling

Bij Zorgwacht doen we iedere dag ons best om goede en passende zorg te bieden. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Dat vinden wij jammer om te horen, maar het is belangrijk dat u het ons vertelt.

Uw klacht bespreken

Vaak kunnen zaken in goed overleg worden opgelost door er samen over te praten. Bespreek uw ongenoegen met uw zorgverlener of met de coördinator van het team waar u zorg van krijgt. Als dit gesprek geen oplossing geeft dan kunt u uw klacht formeel indienen bij de directie van Zorgwacht, via info@zorgwacht.nl.

Wijkverpleging: ​Uw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris

Als u er met de medewerkers van Zorgwacht niet uitkomt, kunt u formeel een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van SPOT. Dat kan door een brief of e-mail te sturen naar:

Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de klachtenfunctionaris een advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren.