Toewijding


Aandacht


Huishouding


Verzorging

Kosten wijkverpleging

De kosten voor wijkverpleging worden volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Er is geen invloed op uw eigen risico. U heeft wel een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. Zij komt graag bij u langs om te beoordelen of u die indicatie kunt krijgen. Voor een gesprek met de wijkverpleegkundige is geen verwijzing nodig.

Onze wijkverpleegkundigen geven u graag meer informatie. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via (030) 879 45 94.

Kosten huishoudelijke hulp

Heeft u een Wmo-indicatie van de gemeente? De hulp bij het huishouden wordt dan voor het grootste deel vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt meestal wel een eigen bijdrage. In 2023 is dat maximaal € 19,- per maand. Daarvoor ontvangt u maandelijks een factuur van het CAK. Meer informatie over de indicatie en de eigen bijdrage vindt u op de websites van Gemeente Utrecht en het CAK.