Maatschappelijke Businesscase, Verpleegkundige praktijk

mBC verpleegkundige praktijk def versie 2[1]organisatievanverpleegkundigezorg2013

Twee onderzoeken over de verpleegkundige praktijk

Met de overheveling van de extramurale verpleging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet zien we mogelijkheden om de verpleegkundige praktijk vorm te geven in de wijk.

De visie achter de hervorming van de langdurige zorg is primair dat de mens centraal staat en niet de systemen. Door de nieuwe ordening van zorg en ondersteuning ontstaat meer ruimte voor lokaal individueel maatwerk en ontstaan er meer mogelijkheden voor de noodzakelijke verbinding tussen het medische en het sociale domein. Samenwerking is van belang om de kwaliteit van dienstverlening te vergroten en informatie over de zorg- en ondersteuningsvraag van cliënten te kunnen delen, zodat de juiste hulp wordt verleend. Vanaf 2015 zal de professional, in dit geval de verpleegkundige bepalen wat de cliënt, gezien zijn situatie, nodig heeft. De verpleegkundige praktijk in de wijk kan het aanspreekpunt worden voor wijkbewoners met vragen over gezondheid en zorg, wonen en welzijn. Zie het model van de Verpleegkundige Praktijk in het onderzoek van Dr. Marjan Hoeijmakers, organisatie van verpleegkundige zorg, 13 december 2013.

 

 

 

 

 

Share Button
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *