Artikelen door Frits de Vries

Cursus Verzorging Thuis voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg Utrecht (U-centraal) en Zorgwacht hebben de krachten gebundeld! Dit heeft geresulteerd in een voor de stad Utrecht nieuwe cursus voor mantelzorgers. Het unieke van deze cursus is dat het verstrekken van informatie wordt gecombineerd met het praktisch oefenen van verschillende zorgtaken zoals bijvoorbeeld til technieken en persoonlijke verzorging. De organisatie verwacht met deze […]

Welk experiment gaan we in Utrecht inzetten?

Platform31 Kennis en experimentenprogramma wonen en zorg Op bovenstaande  link vindt u het volledige rapport over het Kennis- en experimentenprogramma wonen, welzijn en zorg 2013- 2015. “Binnen twintig jaar verdubbelt het aantal 65-plussers naar ruim 4.5 miljoen. De kenmerken en mogelijkheden van deze groep zullen sterk veranderen. Ouderen worden ouder, de trend van verweduwing zwakt […]

Zorgwacht op de TV

Op dinsdag 6 mei as. wordt bij RTV Utrecht een filmpje uitgezonden over het bezoek van de burgemeester de heer J. van Zanen aan Zorgwacht.  De burgemeester heeft kennis gemaakt met de leerlingen van de Zorgwacht Vakschool. De reportage wordt uitgezonden bij het item U in de Wijk Overvecht. Na afloop zijn  Wilhelmien Looymans en […]

Wijkverpleegkundigen worden opgeleid bij Zorgwacht.

De Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde start op woensdag 21 mei as. met de opleiding “Module Vakbekwaam indiceren voor wijkverpleegkundigen” in het leslokaal van Zorgwacht aan de Zamenhofdreef 5 op de 3de etage. Je leert in 8 dagdelen over de veranderende context van je beroep en de nieuwe eisen die aan je worden gesteld. Na 2 maanden […]

Maatschappelijke Businesscase, Verpleegkundige praktijk

mBC verpleegkundige praktijk def versie 2[1]organisatievanverpleegkundigezorg2013 Twee onderzoeken over de verpleegkundige praktijk Met de overheveling van de extramurale verpleging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet zien we mogelijkheden om de verpleegkundige praktijk vorm te geven in de wijk. De visie achter de hervorming van de langdurige zorg is primair dat de mens centraal staat en […]

Behoud het pgb, verbeter, vereenvoudig en integreer het tot een participatiebudget!

independentliving2012 Het onderzoek naar het Persoonsgebonden Budget, Eigen regie en Empowerment is gepubliceerd en dit zijn de belangrijkste aanbevelingen. Het pgb maakt eigen regie mogelijk, het bevordert empowerment en draagt sterk bij aan de kwaliteit van bestaan van de betrokkenen. Talrijke vormen van zorgvernieuwing ontstaan door het pgb en het lijkt er op dat het […]

Welke uitdagingen staan de beroepsgroep van verpleegkundigen te wachten?

Position paper Thuisverpleging, rapport gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg, door Prof. dr. Marieke J. Schuurmans. Een Cochrane Review (Laurent e.a) uit 2005 naar substitutie van huisartsen door verpleegkundigen concludeert voorzichtig dat getrainde verpleegkundigen dezelfde kwaliteit van zorg kunnen leveren. In het algemeen was de tevredenheid van patiënten hoger bij de verpleegkundige. […]